Kdy oficiálně začínají sezóny, roční období?

Roční období. Země obíhající kolem Slunce; ukazuje svou polohu při slunovratech a rovnodennostech, klima, počasí, atmosféra, léto, podzim, zima, jaro, meteorologie, změna klimatu.


Na Zemi existují čtyři tradiční roční období – jaro , léto , podzim (nebo podzim ) a zima – a každé je poznamenáno pohybem Slunce na obloze. Na severní polokouli začíná jaro v okamžiku, kdy je Slunce přímo nad rovníkem, jde z jihu na sever, což se nazývá jarní rovnodennost . Léto začíná v okamžiku, kdy je Slunce nejseverněji, nazývá se letní slunovrat . Podzim začíná v okamžiku, kdy je Slunce přímo nad rovníkem, jde od severu k jihu, což se nazývá podzimní rovnodennost . Zima začíná v okamžiku, kdy je Slunce nejjižněji, nazývá se zimní slunovrat .

Co je letní čas?

Letní čas (DST), který se někdy nazývá „letní čas“, dočasně prodlužuje denní světlo v době, kdy je většina lidí vzhůru. Velká část Spojených států začíná letní čas ve 2:00 druhou neděli v březnu (když jsou hodiny posunuty o hodinu dopředu) a vrací se ke standardnímu času první neděli v listopadu (když jsou hodiny posunuty o hodinu zpět). Různé země mají různá data změn. Ačkoli DST byl poprvé navržen Benjaminem Franklinem v roce 1784 začala ve Spojených státech během 1. světové války, především kvůli úspoře paliva snížením nutnosti používat umělé osvětlení. Ačkoli některé americké státy a komunity mezi válkami pozorovaly DST, na národní úrovni nebyl znovu pozorován až do druhé světové války. Dnes většina Spojených států nadále dodržuje letní čas, i když existují výjimky.

Co jsou sluneční hodiny a jak fungují?

Sluneční hodiny , jeden z prvních přístrojů používaných k měření času, fungují tak, že simulují pohyby Slunce . Slunce svítí na gnómona (vyslovuje se NO-men), trojúhelník nebo zařízení umístěné kolmo k základní desce, a vrhá svůj stín na příslušnou čáru hodin, čímž zobrazuje denní dobu. Úhel na gnómonu musí být rovnoběžný se zemskou osou a musí se rovnat zeměpisné šířce umístění slunečních hodin, pokud má zobrazovat přesný čas.

Co jsou vodní hodiny?

Vodní hodiny patřily mezi nejstarší zařízení na měření času, která nezávisela na pozorování nebeských těles. Jeden z nejstarších byl nalezen v hrobce egyptského faraona Amenhotepa I, pohřben kolem roku 1500 před naším letopočtem. Později Řeky pojmenované clepsydras („zloději vody“), kteří je začali používat kolem roku 325 př. n. l., byly to kamenné nádoby se šikmými stranami, které umožňovaly vodě odkapávat téměř konstantní rychlostí z malého otvoru poblíž dna. Jiné clepsydry byly válcovité nebo mísovité nádoby navržené tak, aby se pomalu plnily vodou přicházející konstantní rychlostí. Značky na vnitřních plochách měřily průchod „hodin“, jak jich hladina dosáhla. Tyto hodiny byly použity k určování hodin v noci, ale mohly být použity i za denního světla. Další verze sestávala z kovové misky s otvorem ve dně; při vložení do nádoby s vodou by se miska za určitý čas naplnila a potopila.

Doporučený příspěvek

Publikováno
V rubrikách 21. století